TÁRKI-TUDOK
  Keresés  
      

Nemzetközi projektek


Leonardo TOI - Common goals Common ways

 Egy szakiskolai tanárok által könnyen kezelhető, skót eredetű, kockázatelemző eszköz, illetve ennek használati know-how-ja, amely abban nyújt segítséget a pedagógusoknak, hogy időről időre felmérjék, milyen kockázatokkal jár diákjaik jövője szempontjából az a helyzet, amelyben az aktuális pillanatban vannak, és tisztában legyenek a beavatkozási lehetőségekkel (Risk-matrix). Úgy nevezett multi-agency megközelítést alkalmaz, és a gyermeket holisztikus szempontból tekinti. Az eszköz a resilience theory-t veszi alapul, amely szerint a súlyos problémák nem feltétlenül végződnek negatív eredménnyel a gyermekek számára, mert akár egy-két protektív tényező is képes a problémák ellensúlyozására. A gyermekek pedig kellően rugalmasak ahhoz, hogy maradandó következmények nélkül vészeljenek át nehéz időszakokat is.

Az oktatás, a munka és a szociális partnerszervezetek világa közötti kapcsolatrendszer, vagyis a szakiskolák körül kialakítható, lokális támogató hálózat németországi és skóciai mintái – amelyek alapos megismerése után hasonló funkciójú helyi hálózatok kialakulását kívánjuk ösztönözni Magyarországon. (Partnership-building). Az adaptáció céljai egy olyan kézikönyv létrehozása, melynek alkalmazásával megvalósítható:

 

·         az iskola és a munka világa közötti kapcsolat erősítése és a hazai szakképzés duális jellegének támogatása,

·         a jelenleginél megalapozottabb pályaválasztás, illetve a tanulmányi sikeresség erősítése a szakképzésben,

·         a hátrányos helyzetű tanulók hatékonyabb támogatása és

·         a korai iskolaelhagyók arányának csökkentése 

 

Az általános alapképzésből tudás- és képességhiányokkal, valamint alacsony motivációs szinttel kikerülő fiatalokkal foglalkozik a müncheni partner intézmény. Ott hosszú évek óta rugalmas, és szigorú minőségbiztosítási rendszerrel támogatott felzárkóztató program működik, melynek egyik fontos szereplője a Bildungsbegleiter, aki a képzésbe való belépés pillanatától felelősen támogatja, kíséri végig a rábízott tanulókat egészen a munkahelyre való belépésig, akár azon túl is egy ideig. A projekt keretében kísérletet teszünk egy hasonló szerepkör definiálására, a szükséges know-how leírására, valamint a partner intézményekben a kipróbálásra.

 

Olyan lengyelországi jó gyakorlatok, amelyek mintákat adnak ahhoz, hogy a többségi oktatás keretében miként lehet figyelembe venni a kulturális kisebbségek eltérő sajátosságait – elősegítve ezzel a kisebbséghez tartozó – különösen a roma – fiatalok sikerességét a szakképzésben – az elméleti ismereteket nyújtó iskolákban és a munka világához kapcsolódó gyakorlóhelyeken egyaránt.

vissza  


hírek


Kreatív Partnerség a Ludwig Múzeumban

A Ludwig múzeumban Közös ügyeink – Együttműködésen alapuló művészeti projektek címmel egy kiállítás nyílt, ami március 18-ig látogatható ingyenesen. A kiállítás egy négyéves nemzetközi program (CAPP – Collaborative Arts Partnership Programme) eredményeit mutatja be a közönségnek, melynek célja, hogy megismertesse a művészekkel az együttműködésen alapuló művészeti gyakorlatot, és támogasson olyan, különféle közösségek bevonásával megvalósuló projekteket, amelyek hatékony megoldást keresnek egy-egy aktuális társadalmi problémára.

A kiállításon látható a Művészek az osztályteremben projekt is, ahol neves művészek Németh Szilvia (T-Tudok, Kreatív Partnerség) irányításával három hónapig két budapesti iskolában dolgoztak együtt a gyerekkel és a pedagógusokkal. A kiállításon egyaránt láthatóak a projekt eredményei, maga a folyamat és a művészek reflexiói a mai magyar oktatásra. Ajánljuk minden szülőnek és pedagógusnak, akik kíváncsiak rá, mit hoznak ki a művészek a mai magyar iskolából és milyen is az iskola az ő szemüvegükön át.

média-jelenlét


Nem a tehetséggondozást kellene sulykolni

Lannert Judit az Új Egyenlőségben beszélt a magyar közoktatás gondjairól.


Tagadják a jövőt

F. Szabó Kata készített interjút Lannert Judittal a Vasárnapi Hírekben arról, hogy sokkolják a magyar társadalmat a jövő kihívásai, a döntéshozók viszont a régi rutinokhoz nyúlnak, pedig ahhoz, hogy az oktatás jó irányba változzon, először a felnőtteknek kell tanulni
 


Minden gyerek jó valamiben

Lannert Judittal Mázsár Tamás készített interjút a tehetséggondozásról annak apropóján, hogy nemrég a blogján Tehetséggondozás lufi címmel arról írt, hogy miközben milliárdokat költ el a kormány a tehetséggondozásra hivatkozva, az eredményeket alig vizsgálják. Ha mégis megtennék, akkor lesújtó számokat kapnának, hiszen a tehetséggondozásra fordított hatalmas pénzeknek nemzetközi felmérések szerint alig van hatásuk. Erről, a rossz pedagógusokról, a gyerekek túlterheltségéről és az egyházi iskolák elitizmusáról is szól az interjú.


  1035 Budapest, Vihar utca 18. telefon: (+36 1) 887 4851, info@t-tudok.hu