TÁRKI-TUDOK
  Keresés  
      

Monitoring - értékelés


Biztos Kezdet házak értékelése 2015

A projekt során az alábbi részfeladatokat látta el a cég:

·         Gyermekek fejlődésének tesztelését lehetővé tevő értékelési eszközrendszer kialakítása

·         Feltáró kvalitatív vizsgálat

·         Online felmérés

·         Meglévő adatok másodelemzése, dokumentumelemzés

A rendelkezésre álló rövid időtáv[1] ugyan korlátokat állított az átfogó értékelés elé, ugyanakkor így is sor került:

1.)    Hat – előzetes szempontok alapján kiválasztott - helyszínen (Katymár, Mélykút, Hernádszentandrás, Baktakék, Baktalórántháza, Nyírmada) kvalitatív vizsgálatra, amelynek keretében minden egyes helyszínen részben strukturált interjút készítettünk a Gyerekház vezetőjével, illetve a ház mentorával, strukturált interjút a Gyerekház két munkatársával, illetve ahol lehetett védőnővel, polgármesterrel és helyi szakemberrel is, valamint kiscsoportos interjúkat folytattunk le a szülőkkel.

2.)    Egy olyan mérőeszköz kidolgozására, amely 22 és 36 hónap közötti gyermekek fejlődési állapotát méri. A kidolgozott mérőeszköz, egy pilot vizsgálat keretében, két településen került kipróbálásra, hét 22 és 28 hónap közötti gyermek bevonásával.

3.)    Egy online lekérdezésre, amelynek keretében 100 Biztos Kezdet Gyermekház vezetőjét kérdeztük a gyermekház működéséről, szakmai munkájáról.

4.)    A dokrendszer adatszolgáltatói felületének vizsgálatára. Ennek keretében egyrészt azt vizsgáltuk, hogy a felület mennyire használható a Gyerekház munkatársainak, a mentorok és a programgazda szemszögéből, másrészt a számunkra átadott két (gyermek és szülői) adatbázis másodelemzésével az adatok kutatási és értékelési célú felhasználhatóságát is vizsgáltuk.

Az értékelés[2] során elkészült produktumok:

-          interjúk és kiscsoportos beszélgetések gépelt anyaga

-          kisgyermekek fejlődését vizsgáló mérőeszköz

-          online adatbázis a BK házak működéséről

-          online adatfelvétel kérdőíve

-          öt tanulmány:

o   Németh Szilvia: A kvalitatív vizsgálat eredményeinek a bemutatása

o   Zágon Mária: A Biztos Kezdet Gyerekházakban látott foglalkozások megfigyelésének tapasztalatai

o   Gyenge Zsuzsanna: Biztos Kezdet-fejlődésmérő megfigyelési lap kidolgozása és kipróbálása 24-36 hónapos gyermekekről

o   Lannert Judit: Biztos Kezdet házak online lekérdezésének gyorsjelentése

o   Kaderják Anita-Vince Dániel: A Biztos Kezdet Gyerekházak dokrendszerének elemzése

 

Az értékelő team tagjai közt pszichológus, fejlesztő pedagógus, szociológus és közgazdász egyaránt képviseltette magát.

A kutatási zárójelentést itt olvashatják.

 


[1]A projekt időtartama 2015 február 1-április 30.

[2]Fontos kihangsúlyozni, hogy sem az időtáv, sem az elérhető adatok minősége nem tette lehetővé egy klasszikus értékelés elvégzését, ahol a program hatását érdemben mérni tudtuk volna. Ehhez a megfelelő időtávon túl kontrollcsoport bevonására is szükség lett volna, amely mind időben, mind pénzben meghaladta volna a projekt lehetőségeit.

vissza  


hírek

Új Kreatív Partnerség könyv

Megjelent 2018 júniusában a pécsi Kreatív Partnerség matematika pilot programjának és beválásának ismertetése egy gyönyörű könyvben. A kötet különlegessége, hogy a programban az osztályteremben a pedagógusokkal együttműködő művészeket és műveiket is meg lehet ismerni. Ajánljuk mindenkinek szeretettel!


Kreatív Partnerség a Ludwig Múzeumban

A Ludwig múzeumban Közös ügyeink – Együttműködésen alapuló művészeti projektek címmel egy kiállítás nyílt, ami március 18-ig látogatható ingyenesen. A kiállítás egy négyéves nemzetközi program (CAPP – Collaborative Arts Partnership Programme) eredményeit mutatja be a közönségnek, melynek célja, hogy megismertesse a művészekkel az együttműködésen alapuló művészeti gyakorlatot, és támogasson olyan, különféle közösségek bevonásával megvalósuló projekteket, amelyek hatékony megoldást keresnek egy-egy aktuális társadalmi problémára.

média-jelenlét

A kreatív partnerség programról írtak a Marie Claire-ben

A cikk itt olvasható.


A drog és az iskola felelőssége

A szegregátumban élő általános iskolások drogfogyasztását felmérő kutatásunk eredményeit foglalja össze egy bizonyos aspektusból Lannert Judit Tanulópénz blogjának új bejegyzése, ami a Kölöknet oldalon is olvasható.


Nem a tehetséggondozást kellene sulykolni

Lannert Judit az Új Egyenlőségben beszélt a magyar közoktatás gondjairól.


  1035 Budapest, Vihar utca 18. telefon: (+36 1) 887 4851, info@t-tudok.hu