TÁRKI-TUDOK
  Keresés  
      

Társadalmi befogadás


Diszkrimináció a közigazgatásban

A kutatás fókuszában álló lakossági csoportok véleményének és tapasztalatainak feltérképezése kvantitatív és kvalitatív módszerek együttes használatával történt. Adatgyűjtésünket az elmúlt öt évben jelzett közigazgatási diszkriminatív esetek, esetleírások dokumentumelemzésével egészítettük ki. A védett tulajdonságokkal rendelkező csoportokat érintő problémákat heterogén lakossági fókuszcsoportos beszélgetéseken illetve egyéni életútinterjúk segítségével tártuk fel. Az önkormányzati kutatás során helyi önkormányzati strukturált megfigyelésekkel, strukturált ügyintézői interjúkkal, illetve ügyfelekkel készült gyorsinterjúk segítségével gyűjtöttünk adatokat, valamint a települések esélyegyenlőségi dokumentumait elemeztük.

A két kutatási altéma egymást kiegészítő tartalommal bírt: míg az első a felhasználói oldal tapasztalatainak, attitűdjeinek és az egyes helyi intézkedéseknek az egyéni életre kifejtett hatását volt hivatott összegyűjteni és elemezni, addig a második téma a helyi önkormányzatok működési és döntési mechanizmusait, s azok helyi és tágabb értelemben vett társadalmi hatását vette górcső alá. Az előadás tárgya, a kutatás fő eredményeinek a bemutatása.

 Lakossági kutatási eredmények

Védett tulajdonságú csoportok hozzáférésének akadályai a közigazgatási döntéshozatalban

A lakossági fókuszcsoportos beszélgetések és interjúk kvalitatív elemzése

A diszkriminatív esetek dokumentumelemzése

Kutatási jelentés 1. – A ColoRom Közhasznú Egyesület és a T-Tudok Tudásmenedzsment és Oktatáskutató Zrt. tanulmánya

Kutatási jelentés 2. – Az Ipsos Zrt. tanulmánya

Önkormányzati kutatási eredmények

A közigazgatás és jogalkotás kirekesztő mechanizmusainak feltárása önkormányzati szinten

 
 
 

vissza  


hírek

Új Kreatív Partnerség könyv

Megjelent 2018 júniusában a pécsi Kreatív Partnerség matematika pilot programjának és beválásának ismertetése egy gyönyörű könyvben. A kötet különlegessége, hogy a programban az osztályteremben a pedagógusokkal együttműködő művészeket és műveiket is meg lehet ismerni. Ajánljuk mindenkinek szeretettel!


Kreatív Partnerség a Ludwig Múzeumban

A Ludwig múzeumban Közös ügyeink – Együttműködésen alapuló művészeti projektek címmel egy kiállítás nyílt, ami március 18-ig látogatható ingyenesen. A kiállítás egy négyéves nemzetközi program (CAPP – Collaborative Arts Partnership Programme) eredményeit mutatja be a közönségnek, melynek célja, hogy megismertesse a művészekkel az együttműködésen alapuló művészeti gyakorlatot, és támogasson olyan, különféle közösségek bevonásával megvalósuló projekteket, amelyek hatékony megoldást keresnek egy-egy aktuális társadalmi problémára.

média-jelenlét

A kreatív partnerség programról írtak a Marie Claire-ben

A cikk itt olvasható.


A drog és az iskola felelőssége

A szegregátumban élő általános iskolások drogfogyasztását felmérő kutatásunk eredményeit foglalja össze egy bizonyos aspektusból Lannert Judit Tanulópénz blogjának új bejegyzése, ami a Kölöknet oldalon is olvasható.


Nem a tehetséggondozást kellene sulykolni

Lannert Judit az Új Egyenlőségben beszélt a magyar közoktatás gondjairól.


  1035 Budapest, Vihar utca 18. telefon: (+36 1) 887 4851, info@t-tudok.hu