A kreativitás fejlesztésének és mérésének a lehetőségei az oktatásban - nemzetközi konferencia

Regisztráció

Hiba történt az adatok mentése során!
Köszönjük, regisztrációd sikeres volt!


A konferencián

A worshopok csak személyesen látogathatók!

Melyik workshopon kíván részt venni? Kérjük jelölje be!
(A workshopok párhuzamosan, 16:00-17:30 között kerülnek megrendezésre)


Rendezvénnyel kapcsolatos bármilyen kérdés esetén kérjük az infot-tudok.hu címen vegyék fel velük a kapcsolatot.

 


 

Konferenciaprogram:

Időpont: 2021. október 18.
Helyszín: PTE Művészeti Kar Liszt Ferenc Hangversenyterem - Pécs, Zsolnay Negyed E22 épület 3. emelet.
Az eseményre való regisztrációval online hozzáférést és részvételt is biztosítunk! (A Zoom-linket a regisztrált részvevők az esemény előtt megkapják.)
  
Program

Időpont Előadások, workshopok Előadók
9:00-9:30 Érkezés, regisztráció  
9:30-10:00 Megnyitó, köszöntő beszédek Lengyel Péter, dékán, Raffay Endre, tanszékvezető
10:00-10:30 A kreativitás és kritikai gondolkodás fejlesztése és mérése nemzetközi projekt fő eredményei (előadás) Stephan Vincent-Lancrin, senior kutató, OECD CERI, nemzetközi projektvezető
10:30-10:40 A kreativitásfejlesztés lehetőségei – a Kreatív Partnerség program módszertana (videó előadás) Paul Collard, Creative Partnerships, nemzetközi programvezető
10:40-11:00 A kreativitás és kritikai gondolkodás fejlesztése és mérése nemzetközi projekt magyar részvételének és fejlesztéseinek a bemutatása (előadás) Németh Szilvia, oktatáskutató, a nemzetközi projekt magyarországi koordinátora, T-Tudok Zrt.
11:00-11:20 A kreativitás és kritikai gondolkodás fejlesztése és mérése nemzetközi projekt magyar mérési eredményeinek a  bemutatása (előadás) Lannert Judit, oktatáskutató, T-Tudok Zrt.
11:20-11:30 Kérdések, válaszok  
11:30-11:50 Kávészünet  
11:50-12:00 Kreativitásfejlesztés Finnországban - A Curious Class program eredményeinek a bemutatása (videó előadás)

Silja Martikainen, Postdoctoral Researcher,Cognitive Brain Research Unit,University of Helsinki

12:00-12:30 Az ún. CREATE kreativitásfejlesztő módszer tapasztalatai a felsőoktatásban (online előadás) Zemira R. Mevarech, professzor, Bar-Ilan Egyetem, Izrael
12:30-13:00 Kérdések, vita  
13:15-14:00 Ebédszünet  
14:00-14:25 Tehetség és kreativitás Gyarmaty Éva, tudományos főmunkatárs,
Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet
14:25-14:50 Dallamalkotás – a zenei kreativitás Lakner Tamás, professzor, dékán emeritus, PTE MK
14:50-15:15 Kreativitás a képzőművészetben Raffay Endre, docens, PTE MK
15:15-15:45 Kérdések, vita  
15:45-16:00 Kávészünet  
16:00-17:30 Workshopok (párhuzamos szekciókban)  
  Kreatív Partnerség a gyakorlatban (PTE MK Dékáni Tanácsterem) János Amália, a pécsi Bártfa Utcai Iskola pedagógusának a vezetésével
  A tanulás művészete program bemutatása (E 25 épület, földszint 001 terem) Vladár Krisztina, képzőművész vezetésével
  A pozitív pedagógia és a művészeti nevelés hatása (PTE MK Zeneművészeti Intézet, Doktori terem) Bredács Alice, adjunktus, Pécsi Tudományegyetem, Művészeti kar

Tartalom:

A kreativitás fejleszthető – egy nemzetközi kontextusban is jól teljesítő magyar program

Lezárult egy ötéves OECD CERI által menedzselt kreativitás mérésére és fejlesztésére irányuló nemzetköri projekt, amelyben Magyarország is képviseltette magát az Oktatási Hivatal, a Kreatív Partnerség Magyarország és a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kara révén. A magyar Kreatív Partnerség program sikeressége folytán kapott meghívást arra, hogy részt vegyen az OECD CERI Kreativitás és Kritikai Gondolkodás Fejlesztése és Fejlődésének Mérése elnevezésű nemzetközi projektjében.

Több, mint hat éve létezik egy olyan program Magyarországon, ami mérhetően eredményesen fejleszti a tanulók tudását és kreativitását. A Kreatív Partnerség Program egy tantárgyakon átívelő kreatív oktatást és tanulást támogató kezdeményezés, amely a tanterv részévé válik. A tanárok, kreatív szakemberek, tanulók és szülők között létrejövő partnerség célja a tanulók kreativitásának és kritikai gondolkodásának fejlesztése, és ezen keresztül a tanulási motivációjuk és teljesítményük javítása.
A Kreatív Partnerség program módszertanát az Egyesült Királyságban fejlesztették ki, s azóta is számos országban alkalmazzák, Norvégiától Pakisztánon keresztül, Chíléig.  Magyarországon 2014-ben a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karával, a Kreatív Partnerség Magyarország és a Creativity, Culture and Education nemzetközi szervezet együttműködésében kísérleti jelleggel indult el a program az akkori pécsi Budai Városkapu Iskola öt tagintézményében, és az egyetem 2 gyakorlóiskolájában. A program azóta is sikeresen folyik: eddig négy etapban több mint 1000 tanuló, 50 tanár és 100 művész/művészhallgató vett részt benne.

Az OECD projektnek kettős célja volt, egyrészt, hogy a kreativitást és kritikai gondolkodást fejlesztő eszközcsomagot adjon a pedagógusok kezébe, másrészt, hogy a 2021-es PISA vizsgálatba a kreativitást mérő feladatsorok kerülhessenek be.

A kreativitás és kritikai gondolkozás kompetenciák azért kerültek az OECD fókuszába, mert több kutatás is bizonyította (például Világgazdasági Fórum), hogy a gazdasági versenyképesség fő motorjai éppen ezek a területek, viszont a munkáltatók visszajelzése alapján ezek hiányoznak leginkább a mai munkavállalókból.

A projekt első felében 9 ország vett részt (Magyarország, Thaiföld, Szlovákia, USA, Franciaország, Brazília, India, Oroszország, Hollandia), a második szakaszba már 14 ország nevezett be. A magyar részvételt az indokolta, hogy egész Európában csak Anglia és a Magyarország rendelkezett olyan kreativitást fejlesztő iskolai programmal (Kreatív Partnerség program), amelyet szisztematikus mérés is követett.  

Ez az első olyan OECD CERI projekt, amelyben az OECD nem pusztán mérést és értékelést végzett, de fejlesztést is. Így nemcsak mérőeszközök, de egy olyan módszertani programcsomag is létrejött, ami segíti a pedagógusokat a kreativitás fejlesztésében.

A pedagógusok számára fejlesztett programcsomag

A fogalmi keret (ún. rubric) mentén a pedagógusok számára könnyen kipróbálható mintafeladatokat dolgoztak ki, valamint egy olyan útmutatót (tréninganyag formájában), amely alkalmassá teszi a pedagógusokat arra, hogy a rubric alapján saját feladatokat is fejlesszenek. Ezt a munkát segítendő elkészült egy tanár-továbbképzési háttéranyag is. A rubric fogalmi keretére épülve továbbá egy olyan applikációt fejlesztettek ki, amely képessé teszi a pedagógust arra, hogy kreativitás és kritikai gondolkodás fejlesztő tevékenységét, valamint a tanulók ez irányú fejlődését folyamatosan monitorozhassa az osztálytermi munkája során. A projektről készült könyv és a keretrendszer, valamint a ráépülő segédanyagok elérhetők az alábbi linken: https://www.oecd.org/education/fostering-students-creativity-and-critical-thinking-62212c37-en.htm

Mérési eredmények

A fejlesztést mérés is kísérte. Magyarországon a pedagógiai keretrendszer fejlesztése mellett két tanévben bemeneti és kimeneti kérdőíves felmérésre is sor került a programban résztvevő Kreatív Partnerség programot alkalmazó és a keretrendszert is alkalmazó, valamint egyik eszközt sem alkalmazó kontroll iskolákban. A diákok kétfajta tesztet és egy rövid kérdőívet töltöttek ki. Az első teszt egy matematikai és természetismereti kompetenciáikat feltérképező feladatsor, a második pedig egy matematikai kreativitást mérő online teszt volt. A mérés során a tanulók kreatív, játékos feladatokat oldottak meg, amely arra sarkalta őket, hogy minél több jó megoldást keressenek és megismerjék és megszeressék a matematika világát. A tanulói háttérkérdőívek a diákok tanulási motivációját, az egyes tantárgyakhoz fűződő érdeklődésüket, illetve a szabadidős tevékenységeiket térképezte fel.

A két tanévben mintegy 14 iskolában 780 általános iskolás és 754 középiskolás tanulót kérdeztek meg, a minta felében történt beavatkozás, a másik felében nem, így ez utóbbi ún. kontrollcsoport tanulóival hasonlították össze a másik csoport tanulóinak eredményeit. A magyarországi projekt esetén kiemelendő, hogy a kreativitás fejlesztése nagymértékben a hátrányos helyzetű iskolákra fókuszált. A magyar kreativitást fejlesztő program a mérési eredmények tükrében sikeresnek mondható.

A KP programot és/vagy a pedagógiai keretrendszert (rubric) használó iskolákban az alsó tagozatos diákok körében szignifikánsan növekedtek a matematika pontszám eredmények a vizsgált időszakban a kontrollcsoporthoz képest. Ugyanígy szignifikáns változást érzékeltek a tanulók a tanári viselkedésben, megnövekedtek a kiscsoportos, illetve a több jó megoldást is megengedő feladatok a matematikaórákon. A lányok esetében pedig szignifikáns javulás volt tapasztalható a kreativitásra utaló több megoldás feltételezését igénylő ún. divergens feladatok megoldása esetében.

A konferencia célja, a projekt nemzetközi és magyar eredményeinek a bemutatása, a fejlesztés, mérés-értékelés és a művészi bevonódás témakörében, illetve magyar kontextusba helyezése, a Kreatív Partnerség programélő workshop alapú bemutatásán keresztül, illetve vendég-workshopok meghívása által.

 

(OECD Project On Assessing Progression In Creative And Critical Thinking Skills In Education)