TÁRKI-TUDOK


„A pedagógusminősítési rendszer kiegészítése, kipróbálása és korrigálása 
a TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 azonosító számú projekt keretében” 
 

Értesítjük Önöket, hogy az online lekérdezés időtartamát egy héttel meghosszabbítottuk. Kérjük, hogy kérdőíveiket legkésőbb november 24-én éjfélig juttassák el számunkra.

Tisztelt Kolléga!

A 2014/15-ös tanévben folytatódik a pedagógus-életpályamodell bevezetése, a pedagógusminősítési rendszer fejlesztése. Mindez az Oktatási Hivatal által gondozott TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 azonosító számú projekt keretében valósul meg. A Hivatal 2014 nyarán – az Eötvös Loránd Tudományegyetem vezette kutatócsoport közreműködésével – megkezdte a Mesterpedagógus és Kutatótanár fokozatokhoz kapcsolódó minősítési eszközök és eljárások kidolgozását annak érdekében, hogy a pedagógusok szakmai és anyagi elismerése összhangban legyen teljesítményükkel, ugyanakkor figyelembe vegye és díjazza a korábbi szakmai teljesítményeket, érdemeket is. A köznevelési rendszer megújításában kiemelkedő jelentősége van az egyéni és intézményi innovációnak. Erre alapozva a program célja, hogy

  • feltárja, milyen tevékenységeket végez egy újító, fejlesztő, kutató, támogató pedagógus, aki szívesen megosztja másokkal is tudását,
  • megalapozó információkat nyújtson a részleteiben még ki nem dolgozott két fokozat (Mesterpedagógus és Kutatótanár) kialakításához,
  • megbízható, minél több pedagógus válaszadásán alapuló eszközrendszert dolgozzon ki e két fokozat leírására, illetve a minősítésére,
  • járuljon hozzá a köznevelési rendszerben dolgozók közötti tudásmegosztáshoz a megújulás, az innováció, az adaptivitás erősítése érdekében.

A program sikeres megvalósítása elképzelhetetlen azon pedagógusok aktív részvétele nélkül, akik az elmúlt évtizedekben nevelési-oktatási módszerek kidolgozóiként, megújítóiként, tudományos kutatások és fejlesztési projektek résztvevőiként, az innovációban élen járó intézmények vezetőiként, tankönyvszerzőként, taneszköz-fejlesztőként meghatározó szereplői voltak a közoktatási, köznevelési rendszer megújításának.

Azok jelentkezhetnek a programra, akik legalább 14 év pedagógiai szakmai gyakorlattal rendelkeznek, munkájukat jellemzi az innováció, továbbá a mesterpedagógusoktól, kutatótanároktól elvárható tevékenységek: program-, tananyag-, taneszköz-fejlesztés, intézményi vagy más keretek között zajló kutatási, fejlesztési programokban való részvétel, szervezett tudásmegosztás.

A jelentkezők az alábbi elektronikus kérdőív kitöltésével mutatják be tevékenységüket, pályájuk legfontosabb eredményeit. A kérdőív összeállításához felhasználtuk a külföldi tapasztalatokat, az OECD ajánlásait, a hazai kutatási előzményeket, a Nemzeti Oktatási Innovációs Rendszer elméleti keretrendszerét, továbbá az egyes szakterületek elismert szakembereinek észrevételeit. A fejlesztés közvetlen megvalósítója és koordinálója a T-Tudok Zrt. és az ELTE, mint konzorciumvezető szakértői munkacsoportja, melyben a neveléstudomány és a pedagógusképzés képviselőin túl a pedagógiai gyakorlat kiemelkedő szakemberei is helyet kaptak.

A kérdőív kitöltésével akkor is segíti a munkánkat, ha Ön nem kíván részt venni a fejlesztésben, hiszen válaszaival hozzájárul a minősítési rendszer fejlesztéséhez. A kérdőív kitöltéséhez oktatási azonosítójára van szükség. Válaszait anonim módon, bizalmasan kezeljük. Személyes adatait csak akkor adjuk át az értékelést végző szakértőknek, ha Ön ehhez hozzájárul és jelzi részvételi szándékát a programban.

A kérdőív kitöltésével kapcsolatos egyéb technikai információk

A kérdőív kitöltésére 2014. november 24-ig van lehetősége. A jelentkezések elbírása 2015. január végén zárul. A kérdőíveket köznevelési és felsőoktatási intézmények, kutatóintézetek, szakmai szervezetek szakértői többlépcsős, objektív, elemző-értékelő munkával összegzik, majd javaslatot tesznek a projektben részt vevő pedagógusok kiválasztására. A kiválasztás során előnyt élveznek azok a pedagógusok, akik rendelkeznek pedagógus-szakvizsgával vagy tudományos fokozattal, és nem vettek részt a Hivatal által szervezett pedagógiai-szakmai ellenőrzési és pedagógusminősítési szakértői továbbképzésen vagy az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által szervezett szaktanácsadói próbaminősítésen. Az emberi erőforrások miniszterének döntése alapján 1200 pedagógus folytathatja munkáját a pilotban. Azok a pedagógusok, akik eredményesen vesznek majd részt a kipróbálásban, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 37. § (1) bekezdése szerint léphetnek magasabb fokozatba 2016. január 1-jétől.

A pilot keretében többek között:

  • véleményükkel, javaslataikkal hozzájárulnak a minősítési eszközök továbbfejlesztéséhez, a mesterpedagógusok és kutatótanárok tevékenységét mérő, értékelő rendszer kialakításához, 
  • elkészítik és valamennyi pedagógus számára hozzáférhetővé teszik elektronikus portfóliójukat,
  • egy öt évre szóló innovációs munkatervben rögzítik egyéni szakmai vállalásaikat, amelyek teljesüléséről egy későbbi minősítési eljárás során adnak számot.

A kérdőívet kitöltő pedagógustól az általa megjelölt adatokra vonatkozó igazoló dokumentumokat a kiválasztási eljárás során bekérhetjük, ezért kérjük, készítsék elő ezeket szkennelt formában.

Az 1200 fő kiválasztásának eredményét az emberi erőforrások minisztere közleményben hozza nyilvánosságra 2015. január végén.

Köszönjük közreműködését!


  BELÉPÉS »