Akiknek sikerült

Nemzetközi jó példák bemutatása

https://www.youtube.com/watch?v=1iiyL5IeMZ4

A kisfilm a PISA mérésen sikeres országok (Észtország, Portugália, Szlovénia) titkát próbálják megfejteni, kitérve a svédek kudarcára is.

ÖTLETEK A FILM FELDOLGOZÁSÁHOZ

Szülőknek:
 • Hogyan értelmezné a főcímben elhangzó Szentgyörgyi Alberttől származó gondolatokat az adott film kapcsán?
 • Melyik pedagógus-karakter és melyik diák-karakter volt szakmailag különösen hiteles vagy/és rokonszenves, Önnek? Miért?
 • Egyetért-e a látott filmben szereplő pedagógiai megoldásokkal? Ha igen, miért? Ha nem, mivel nem ért egyet?
 • Meg tudná nevezni azokat a filmes megoldásokat az egyes epizódokból, amelyeknek köszönhetően mélyebb tudásra tett szert a feldolgozott téma vonatkozásában?
 • Az egyes epizódokok alapján, véleménye szerint, mi szükséges a minőségi oktatáshoz? Melyek lehetnek azok az alapvető nehézségek, amelyek ennek ellenébe mennek?
 • Az Ön tapasztalatai alapján, miként ellensúlyozhatja/erősítheti a filmekben bemutatott pedagógiai megoldásokat a szülő? Milyen szülői eszköztár szükséges ehhez?
 • Az Ön véleménye szerint, hozzájárultak-e a kisfilmek az oktatási adatok hiteles értelmezéséhez? Melyek voltak azok a tényalapú információk, amelyek újak voltak az Ön számára? Voltak-e olyan információk, amelyek filmbeli ábrázolása meglepte Önt? ha igen, melyek voltak ezek?
Pedagógusoknak/pedagógus­hallgatóknak:
 • Hogyan értelmezné a főcímben elhangzó Szentgyörgyi Alberttől származó gondolatokat az adott film kapcsán?
 • Hogyan jellemezné a filmben bemutatott osztálytermi/iskolai/tanulási környezetet? Milyen pedagógiai-módszertani kultúrát tükröz a látott film?
 • Melyik pedagógus-karakter és melyik diák-karakter volt szakmailag különösen hiteles vagy/és rokonszenves, Önnek? Miért?
 • Egyetért-e a látott filmben szereplő pedagógiai megoldásokkal? Ha igen, miért? Ha nem, mivel nem ért egyet?
 • Néhány epizód konfliktushelyzetek teremtésével, feloldásával operált. Kérjük, nevezze meg ezeket az epizódokat! Kérjük, javasoljon konfliktusra épülő alaphelyzeteket a többi epizód esetében is!
 • Meg tudná nevezni azokat a filmes megoldásokat az egyes epizódokból, amelyeknek köszönhetően mélyebb tudásra tett szert a feldolgozott téma vonatkozásában?
 • Az egyes epizódokok alapján, véleménye szerint, mi szükséges a minőségi oktatáshoz? Melyek lehetnek azok az alapvető nehézségek, amelyek ennek ellenébe mennek?
 • Az Ön tapasztalatai alapján, miként ellensúlyozhatja/erősítheti a filmekben bemutatott pedagógiai megoldásokat a szülő? Milyen szülői eszköztár szükséges ehhez?
 • Milyen egyéb oktatási téma feldolgozását javasolná a sorozat következő epizódjában? Indokolja témaválasztását! Milyen animált karaktert elevenítene meg a történetben? Miért?
 • Az Ön véleménye szerint, hozzájárultak-e a kisfilmek az oktatási adatok hiteles értelmezéséhez? Melyek voltak azok a tényalapú információk, amelyek újak voltak az Ön számára? Voltak-e olyan információk, amelyek filmbeli ábrázolása meglepte Önt? ha igen, melyek voltak ezek?
 • Mindegyik megtekintett filmből válasszon ki egy alapfogalmat, s definiálja a látottak alapján! Milyen pedagógiai/nevelésszociológiai/közgazdasági társfogalmat rendelne a kiválasztott alapfogalomhoz, pontosítva annak jelentését?
 • Milyen alternatív címet adna a filmsorozatnak? És az egyes epizódoknak? Milyen cím tudná jobban a filmek tényalapúságára felhívni a figyelmet?

SZAKÉRTŐI BESZÉLGETÉS

https://www.youtube.com/watch?v=CRpAuFB4XyM&list=PL8-4EKEWiugm5LVz-wOyprQcXgZvMG_eV&index=2

SZAKIRODALOM

Portugáliáról az OECD PISA oldalon több irodalom is található: https://gpseducation.oecd.org/CountryReports?primaryCountry=PRT

Ebből talán a leginformatívabb: https://www.oecd.org/education/policy-outlook/country-profile-Portugal-2020.pdf

Az egyik korai portugál oktatási reformról az alsótagozaton lásd: https://www.iscte-iul.pt/assets/files/2022/01/07/1641571824536_MLR_Anexo_Peter_Matthews.pdf

Észtországról az OECD honlapon: https://gpseducation.oecd.org/CountryReports?primaryCountry=EST

Ebből ajánljuk: https://www.oecd.org/education/policy-outlook/country-profile-Estonia-2020.pdf

Svédországról az OECD honlapon: https://gpseducation.oecd.org/CountryReports?primaryCountry=SWE

Ebből ajánljuk: https://web-archive.oecd.org/2021-01-22/442599-education-policy-outlook-country-profile-sweden.pdf

Szlovéniáról az OECD honlapon: https://gpseducation.oecd.org/CountryReports?primaryCountry=SVN

Ebből ajánljuk: https://web-archive.oecd.org/2021-01-22/398027-education-policy-outlook-country-profile-slovenia.pdf

A siker titka, hogy nem mindegy, hogy mire és hogyan költjük a pénzt. A kisebb csoportlétszám vagy az alacsony egy pedagógusra jutó tanulólétszám és a tanulói eredményesség között fordított a kapcsolat, mint ahogy a piaci elemek bevitele is kontraproduktív a közoktatásban. A franciák inkább nagyobb osztályokat csinálnak, de így magasabb bért tudnak adni a tanárnak. az iskolahálózat átalakításával megteremtették a lehetőségét a nagyobb béremelésnek. A rossz oktatásnak nagy ára van, ami hatalmas elmaradt haszonban mérhető. A jó oktatás hatása a GDP-re szignifikáns. Az OECD által végzett szimuláció azt mutatja, hogy a legnagyobb nyereséget akkor érjük el, ha a legalsó szinteken javítunk.

Ez a hatás pedig a tanáron át érvényesül: az OECD A tanár számít című jelentése valamint Eric Hanuscheknek a témába vágó kutatásai, valamint a McKinsey jelentések alapján: a siker titka a jó tanár, gazdasági értelemben is. 

vissza  


  1035 Budapest, Vihar utca 18. telefon: +36 20 263 3107, info@t-tudok.hu