T-Tudok részvétel az Eastern Sugar nemzetközi projektben (Creative Europe)

Az EASTERN SUGAR egy nemzetközi, interdiszciplináris, kortárs vizuális művészeti projekt, amely nagy hangsúlyt fektet a művészeti kutatásra. A projekt az európai történelem közelmúltbeli aspektusait tükrözi a közép-európai cukoriparon keresztül. A projekt művészeti kutatás, kurátori együttműködés, új műalkotások létrehozása, öt nemzetközi csoportos kiállítás, részvételi installáció, nyilvános és oktatási programok, valamint egy átfogó interdiszciplináris publikáció segítségével a közép-európai cukortermelés „tisztulási” folyamatát vizsgálja. Így a cukor felfogható az állandó átalakulás alatt álló Európa és világ fogalmának metaforájaként. Az EASTERN SUGAR arra törekszik, hogy felhívja a figyelmet a közép-európai cukoripar történetére, és elhelyezze azt a cukortörténet globális térképén. Ennek során figyelembe veszi a múlt és a jelen gyarmati hatását is.

A projekt 1989 után 30 évvel arra kíván reflektálni, hogy ezek a változások milyen hatással voltak a közép-európai országokra és Európára – különös tekintettel a gazdasági körülményekre, az 1990-es évek eleji úgynevezett vad privatizáció utóhatásaira, a hirtelen elmozdulásra. kapitalizmus, globalizáció és a szabad piac szabályaihoz való alkalmazkodás, valamint az Európai Unióhoz való csatlakozással járó szabályok és előírások.

A szlovákiai cukoripart tekintve kiindulópontnak, esettanulmánynak vagy metaforának, az Eastern Sugar felkéri a szocialista és neoliberális gazdaság hatásának vitáját és kritikai elmélkedését a kelet-közép-európai országokban és azon túl. Ennek a vállalkozásnak az impulzusa Németh Ilona már megkezdett kutatása és kiállítása a pozsonyi Műcsarnokban 2018-ban, amely nemzetközi léptékű bővítésre szólít fel.

A kortárs művészetek nyelvezetét használva az Eastern Sugar célja, hogy rávilágítson a múltbeli politikai és vállalkozói döntések társadalmi következményeire, felvegye a felelősség kérdését, diagnosztizálja a jelenlegi válság gyökereit. Ennek a projektnek azonban mindenekelőtt az a célja, hogy feltárja a lehetőségeket az ilyen eljárások jelenlegi jobb megértésére és jövőbeli következményeikre. Azt a hitet közvetíti, hogy közös múltunk megismerésével és megértésével jobban fel vagyunk készülve arra, hogy megalapozott döntéseket hozzunk, amelyek hatással vannak közös jövőnkre.

A T-Tudok Zrt. a projekt nemzetközi partnereként online és offline kreatív - tanulói - workshopokat tervezett, és valósított meg külföldi és hazai partnerintézményekben.

Az Eastern Sugar projerktről részletesen ezen a linken lehet olvasni.

vissza  


  1035 Budapest, Vihar utca 18. telefon: +36 20 263 3107, info@t-tudok.hu