Európai Uniós projektek

A tanulás művészete 2021-2023

A Tanulás Művészete (Art of Learning) egy komoly kutatási múltra visszatekintő kezdeményezés, mely azon a feltételezésen alapul, hogy a művészet kulcsfontosságú lehet a gyerekek végrehajtó funkcióinak fejlesztésében. A projekt célja, hogy kifejlesszük, az iskolákban kipróbáljuk, és értékeljük az innovatív és kreatív Tanulás művészete megközelítést, mely fő célja a diákok végrehajtó funkcióinak fejlesztése (végrehajtó funkciók alatt értjük az agy kontroll funkcióit, például a munkamemóriát, az önuralom gyakorlását, vagy a kognitív rugalmasságot). A végrehajtó funkciók megfelelő működése elengedhetetlen a sikeres tanuláshoz. E cél eléréséhez a program keretében kidolgozzuk, és magyar illetve norvég iskolákban teszteljük a Tanulás művészete megközelítést.
T-Tudok részvétel az Eastern Sugar nemzetközi projektben (Creative Europe)

Az EASTERN SUGAR egy nemzetközi, interdiszciplináris, kortárs vizuális művészeti projekt, amely nagy hangsúlyt fektet a művészeti kutatásra. A projekt az európai történelem közelmúltbeli aspektusait tükrözi a közép-európai cukoriparon keresztül. A projekt művészeti kutatás, kurátori együttműködés, új műalkotások létrehozása, öt nemzetközi csoportos kiállítás, részvételi installáció, nyilvános és oktatási programok, valamint egy átfogó interdiszciplináris publikáció segítségével a közép-európai cukortermelés „tisztulási” folyamatát vizsgálja. Így a cukor felfogható az állandó átalakulás alatt álló Európa és világ fogalmának metaforájaként. Az EASTERN SUGAR arra törekszik, hogy felhívja a figyelmet a közép-európai cukoripar történetére, és elhelyezze azt a cukortörténet globális térképén. Ennek során figyelembe veszi a múlt és a jelen gyarmati hatását is.
Kulturalis tanulás és sokszínűség Európában (2018/19)

A Europe in Perspective: International Co-operation in Cultural Learning projekt célja, hogy promotálja a diverzitást és a kreatív, tapasztalai megközelítést a kulturális tanulásban. 

A projekt támogatja az olyan új transznacionális és európai szakmai fejlesztési lehetőségeket, amelyek mind az iskolai dolgozók, mind a művészeti és kulturális oktatás területen tevékenykedők interkulturális megértését és európai tudatosságát növelhetik. Ennek elősegítésére a résztvevő partnerek kifejlesztenek és tesztelnek egy multinacionális, több modulból álló tréningkoncepciót. 

A Europe in Perspective: International Co-operation in Cultural Learning a német Federation for Arts Education and Cultural Learning (BKJ) és a Creativity, Culture and Education (CCE) nemzetközi alapítvány projektje. Stratégiai partnereik a T-Tudok Zrt, a KulturKontakt Austria (KKA) és a National Centre of Expertise for Cultural Education and Amateur Arts (LKCA).

A projekt a Stiftung Mercator alapítvány és az Európai Unió finanszírozásában valósul meg (az Erasmus+ Youth in Action program keretében).

További információ: https://europe-in-perspective.eu/
Leonardo TOI - Common goals Common ways (2015)

  A projekt három külföldi (Euro Training Centre, München, Németország; Train’d Up, Stirling, Skócia, valamint a Pedagógiai Egyetem, Krakkó Lengyelország), illetve három hazai partner (Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, Csepel-sziget Általános- és Szakiskola, Speciális Szakiskola, valamint a T-Tudok) részvételével valósult meg.

 Az Innováció-transzfer pályázattípus lényege, hogy más európai uniós országokban már bevált, jó gyakorlatok magyarországi adaptációját és integrálását segítse elő – olyan tartalmi területeken, amelyek illeszkednek a hazai szakképzés igényeihez, és elősegítik annak megújulását. A projekt során az alábbi elemek adaptálására kerül sor:

Egy német eredetű, pályaorientációt segítő kompetenciamérési rendszer eszköztára, illetve know-how-ja, amelynek kezelői, alkalmazói a szakképzésben dolgozó pedagógusok, célcsoportját pedig azoknak az általános iskoláknak a 7-8. osztályos tanulói alkotják, amelyek az adott szakképzési intézmény vonzáskörzetében találhatók. Az eszköz segítségével a tanulók néhány órás elfoglaltságot követően megtudhatják, hogy mely pályairányok a leginkább megfelelők számukra (Kompetenzfeststellung)
Leonardo Partnership - TRaKSforA (2013-2015)

Az ún. Egész életen át tartó tanulás 2013. szeptember és 2015, szeptembere között zajló program keretében létrehozott nemzetközi partnerség célja az innováció és a kreativitás fejlesztése az oktatás és képzés különböző szintjein. A 10 európai intézmény együttműködésére épülő partnerség keretében cégünk egy nemzetközi találkozónak volt a házigazdája 2014. júniusában, valamint 12 tanulmányúton gyűjtött ún. jógyakorlat elemeket a kreatív oktatás témakörében, illetve biztosítottuk a projektpartnerek a hazai bevált kreatív oktatási gyakorlatok megismerését. A projektben feladatunk volt a projekt monitoring is, amelynek esettanulmányok írásával és elégedettségi kérdőívek felvételével, elemzésével teszünk eleget. 
  1035 Budapest, Vihar utca 18. telefon: +36 20 263 3107, info@t-tudok.hu