Konferencia-részvétel

A Tanulás Művészete program a 2022. évi pécsi Országos Köznevelési Konferencián

A 2022. évi 21. századi képességek, írásbeliség, esélyegyenlőség címmel Pécsett rendezett Országos Neveléstudományi Konferencia élménypedagógiai szekciójában a kreatív problémamegoldás és az improvizáció szerepe az oktatásban volt terítéken.
Internetbiztonság, digitális gyermekvédelem (2020 november 3. és 2021 február 11.)

XXII. Közoktatási szakértői konferencia, online, 2020. november 3.-án tartott online konferencián a Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiája Digitális Jóllét Program szekcióban hangzott el Németh Szilvia előadása, ami az internetbiztonság témában folytatott T-Tudok kutatás kvalitatív eredményeit foglalta össze.

A 2021.02.11-én megtartott VI. Digitális Gyermekvédelmi Szakmai Fórumon ugyanennek a kutatásnak a kvantitatív eredményeit foglalta össze Lannert Judit előadásában.
Digitális oktatási konferencia és kiállítás (2019 június 7-8.)

A konferencián a Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiájának kutatásai közt bemutatásra került a médiaoktatás helyzetéről szóló T-Tudok kutatás is, ennek eredményeit Lannert Judit előadása foglalta össze.
A magyar felsőoktatás nemzetköziesedése (2018. június 6.)

A TEMPUS Fókuszban a minőségfejlesztés. Az oktatók szerepe a felsőoktatás nemzetköziesítésében című 2018. június 6-án megtartott rendezvényén bemutattuk a Nemzeköziesedés a magyar felsőoktatásban témájú kutatásunk fő eredményeit. A konferencián elhangzottak alapján a TEMPUS készített egy rövid összefoglaló kiadványt, amelynek segítségével a többi szekcióban tárgyalt témakörökről is olvashat. A kiadvány letölthető, illetve online formában elolvasható a rendezvény honlapján, a programsáv alatt:

https://tka.hu/rendezveny/9660/fokuszban-a-minosegfejlesztes-az-oktatok-szerepe-a-felsooktatas-nemzetkoziesiteseben
A hátrányos helyzetű tanulókat tanító általános iskolák válaszai a drogproblémára (ONK, 2017. november 9-11., Nyíregyháza)

A T-Tudok 2016. novembere és 2017 júniusa között a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal megbízásából  Droghasználat a szegregátumban élő általános iskolás gyerekek körében témájú kutatást végzett. Ennek keretében egyaránt használtak kvalitatív és kvantitatív módszereket. A 2017-ben Nyíregyházán tartott Országos Neveléstudományi Konferencián egy szimpózium keretén belül mutatta be a cég az eredményeket. A szimpóziumon Kaderják Anita a kvantitatív, Szécsi Judit a kvalitatív ereményekről, Lannert Judit a kutatásnak az iskolát érintő tanulságairól beszélt.
A tehetség gondozása és fejlesztése (Pozsony, 2016 szeptember 12-13.)

A Pozsonyban 2016 szeptemberében tartott „A tehetség gondozása és fejlesztése” című konferencián Németh Szilvia képviselte a T-Tudok-ot. Szlovákia, mint a soros EU elnökség gazdája, kifejezetten fókuszba állította a tehetséggondozás kérdését. A konferencián Németh Szilvia a Kreatív Partnerség Magyarország programjáról és hatásáról tartott előadást.
OECD Kreativitás projekt 2017 október

A T-Tudok részt vett az OECD és a Durham-i Egyetem közös konferenciáján, mely az OECD CERI Kreativitás és Kritikai Gondolkodás Fejlődésének Mérése Projekt záró alkalma volt. A programban előadott a T-Tudok vezetője, Németh Szilvia is.
A Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája 2016

A Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciáját 2016-ban a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karával közösen rendezte. 

A konferencián bemutattuk az Roma Oktatási Alap, az UNICEF és a Nyílt Társadalom Alapítvány támogatásával készülő, "Roma kisgyermekkori inklúzió" című kutatásunk első eredményeit. A kutatás végleges verziója 2016. decemberében fog nyilvánossá válni.

Kattintson ide a prezentációért.
Közgazdász vándorgyűlés 2016, Kecskemét

Lannert Judit, a T-TUDOK Tudásmenedzsment és Oktatáskutató Zrt. senior kutatója 2016. szeptember 17.-én részt vett az 54. Közgazdász-vándorgyűlés Gazdaságpolitika szekciójában arról beszélt, hogy milyen kompetenciákra van szükség a 21.században, és a PISA adatok segítségével azt is illusztrálta, hogy miért vagyunk olyan nagy elmaradásban. A Gazdaságpolitika szekciónak a tudásgazdaság volt a témája, levezető elnöke pedig Chikán Attila akadémikus, egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem, az MKT Gazdaságpolitikai és Gazdaságelméleti Szakosztályának elnöke.

Lannert Judit előadása itt, a vándorgyűlés előadásai pedig itt tekinthetők meg:
Meixner napok 2016 május

2016 májusában a Meixner napok rendezvényén Lannert Judit a legfrissebb nemzetközi és hazai tanulói teljesítménymérések adatai alapján előadásában arra kereste a választ, hogy a PISA felmérésekből kiindulva miért nem megy a matematika, miért vagyunk utolsók a digitális szövegértés terén és miért nálunk határozza meg legjobban a tanulmányi eredményt a szülők iskolai végzettsége.
Közgazdász vándorgyűlés 2016

A gazdaságpolitika szekcióban, Chikán Attila akadémikus, egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem, az MKT Gazdaságpolitikai és Gazdaságelméleti Szakosztályának elnöke által szervezett, a tudásgazdaság témájában szervezett előadások közt hangzott el Lannert Judit, Nevel-e az iskola vállalkozókat című előadása. Az előadást a Portfolio is összefoglalta.

 
Országos Neveléstudományi Konferencia 2015

A 2015. évi ONK keretében a T-Tudok képviseletében Lannert Judit bemutatta a pedagógusminősítési rendszer finomítását célzó TÁMOP 3.1.5. projekt keretében 2014. őszén végzett online pedagógus felmérés néhány érdekes tanulságát. Az előadás ppt-je itt olvasható.
Garancia-e a minőségre a minősítés?

Az Oktatási Hivatal „Minőségfejlesztés a köznevelésben – a pedagógus előmeneteli rendszer bevezetésének tapasztalatai" címmel a TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 kiemelt uniós projekt keretében rendezett szakmai záró konferenciáján Németh Szilvia foglalta össze a tanfelügyelet témában folytatott T-Tudok kutatás eredményeit
Országos Neveléstudományi Konferencia 2014

 2014. november 6-7-8.-án cégünk több szerepkörben is részt vett a XIV. Országos Neveléstudományi Konferencián. Az általunk szervezett szimpózium a PISA eredmények hazai eredményire reflektált, a tanoda témában szervezett szimpóziumon pedig Lannert Judit és Németh Szilvia előadást tartottak a legfrissebb tanodamonitorunk eredményeiről. 
Hatások és különbségek – kötetbemutató konferencia
Digitális Pedagógus konferencia 2014
XII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, 2014, Szeged
Családok a gazdasági válságban - Families in the crisis - Finding work-life balance in difficult economic context
Országos Neveléstudományi Konferencia 2013

Németh Szilvia a T-Tudok Tanoda monitoring vizsgálat eredményeit foglalta össze. Az előadás videófelvétele itt tekinthető meg. 
Országos Neveléstudományi Konferencia 2011

A konferencián a Tárki-Tudok poszterbemutató keretében tette közzé a korai intervenciós intézményrendszer hazai működéséről folytatott kutatásai eredményeit.
MIT MONDANAK A TÉNYEK? - AZ ÚJ KÖZOKTATÁSI TÖRVÉNY KÜSZÖBÉN III (2011)

Szakmai műhelysorozat az MTA KEB és a TÁRKI-TUDOK szervezésében

2011. március 3. Szakképzés, oktatás és munkaerőpiac

Az MTA Közoktatási Elnöki Bizottsága és a Tárki-Tudok Tudásmenedzsment és Oktatáskutató Központ Zrt. három részes szakmai műhelykonferencia-sorozatának harmadik eseményén a szakképzés és a munkaerőpiac összehangolásának kérdéseivel, majd a szakképzés oktatási rendszert érintő kihívásaival foglalkoztak a megjelent szakértők. A teljes összefoglaló anyag itt olvasható.
MIT MONDANAK A TÉNYEK? - AZ ÚJ KÖZOKTATÁSI TÖRVÉNY KÜSZÖBÉN II (2011)

Szakmai műhelysorozat az MTA KEB és a TÁRKI-TUDOK szervezésében

A Magyar Tudományos Akadémia Közoktatási Elnöki Bizottsága és a Tárki-Tudok Tudásmenedzsment és Oktatáskutató Központ Zrt. ?Mit mondanak a tények ? az új közoktatási törvény küszöbén? címmel rendezett három részes szakmai műhelykonferencia sorozatának második része a pedagógus életpályamodellel és oktatásfinanszírozással foglalkozott.
MIT MONDANAK A TÉNYEK? - AZ ÚJ KÖZOKTATÁSI TÖRVÉNY KÜSZÖBÉN I (2011)

Szakmai műhelysorozat az MTA KEB és a TÁRKI-TUDOK szervezésében

A Magyar Tudományos Akadémia Közoktatási Elnöki Bizottsága és a Tárki-Tudok Tudásmenedzsment és Oktatáskutató Központ Zrt. ?Mit mondanak a tények ? az új közoktatási törvény küszöbén? címmel három részes szakmai műhelykonferencia sorozatot szervez, ahol a közoktatásban tervezett változtatásokat az elvégzett felmérések alapján rendelkezésre álló tudományos tények tükrében elemzik és véleményezik a téma szakavatott kutatói és szakmapolitikusai. A szervezők ezúton szeretnének fórumot biztosítani a hazai és nemzetközi tapasztalatok elemzésére támaszkodó párbeszédnek, valamint az eltérő modellek, felfogások szakmai, szakmapolitikai kommunikációjának. A rendezvények egy-egy kiemelt területet járnak körül neves előadók és felkért hozzászólók segítségével. A szakmai diskurzus érdekében törekszünk arra, hogy a résztvevők is elmondhassák véleményüket.
Országos Neveléstudományi Konferencia 2010

2010. november 4-6.

A konferencián a Tárki-Tudok poszterbemutató keretében tette közzé a 2010. tavaszán végzett pedagóguskutatásának eredményeit.
Iskolai klíma - Kihívások és válaszok a szakképzésben

Nyitott műhelykonferencia a Kölöknet nevelési portál rendezésében

Helyszín: Millenáris, Jövő Háza Időpont: 2010. október 1.
Oktatási-képzési együttmőködés az Európai Unióban a magyar EU elnökségre való felkészülés jegyében

Workshop az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Tárki Tudok Zrt. közös szervezésében.
TALIS konferencia

Az OECD TALIS nemzetközi összehasonlító tanárkutatás első eredményeinek bemutatására 2009. október 15-én egy szakmai konferencia keretében került sor.
A nyitott koordinációs módszer

A nyitott koordinációs módszer Európai Uniós és nemzeti alkalmazásának tapasztalatai, javaslatok megfogalmazása a jövőre nézve

2009. február 19.
VII. Nevelésügyi Kongresszus

2008. augusztus 25-28.
  1035 Budapest, Vihar utca 18. telefon: +36 20 263 3107, info@t-tudok.hu