OECD projektek

OECD CERI Kreativitás és Kritikai Gondolkodás Fejlődésének Mérése Projekt (2015-2017)

2015 április-2017 július között az OECD két éves pilot programot indított, aminek kettős célja van, egyrészt, hogy a kreativitást és kritikai gondolkodást fejlesztő eszközcsomagot adjon a pedagógusok kezébe, másrészt, hogy a 2021-es PISA vizsgálatba a kreativitást mérő feladatsorok kerülhessenek be.

A kreativitás és kritikai gondolkozás kompetenciák azért kerültek az OECD fókuszába, mert több kutatás is bizonyította (például Világgazdasági Fórum), hogy a gazdasági versenyképesség fő motorjai éppen ezek a területek, viszont a munkáltatók visszajelzése alapján ezek hiányoznak leginkább a mai munkavállalókból.

A két éves szakasz első felében öt ország vett részt (Magyarország, Thaiföld, Szlovákia, USA, Franciaország), a második szakaszban már 14 ország nevezett be. A magyar részvételt az indokolta, hogy egész Európában csak az angoloknak és a magyaroknak volt olyan kreativitást fejlesztő iskolai programjuk (Kreatív Partnerség program), amelyről mérési eredményekkel is rendelkeztek.

A projekt célja egy olyan formatív értékelési eszköz kidolgozása, ami segíti a pedagógusokat a diákok kreativitásának és kritikai gondolkodásának fejlesztésében, és lehetőség szerint keretet adhat a diákok önértékelésének is.Az eszköz össze lesz kapcsolva olyan ajánlott pedagógiai gyakorlatokkal és feladatokkal, amik lehetőséget adnak a diákoknak, hogy bemutassák képességeik fejlettségét, és ezek fejlődését.

Magyarországon a T-Tudok a 2015/2016-os tanévben végzett mérést 15 iskolában, összesen 18 kísérleti, és 22 kontroll osztályban, 3., 7., és 10. évfolyamon.
  1035 Budapest, Vihar utca 18. telefon: +36 20 263 3107, info@t-tudok.hu