PISA, PIAAC és OKM másodelemzések

Hazai jelentés az OECD felnőttek képesség- és kompetenciamérése programjában (PIAAC) elért magyar eredményekről (2021)

Magyarország első alkalommal vett részt az Nemzetközi Felnőtt Képesség- és Kompetenciamérési Programban (PIAAC). A PIAAC az OECD szakmai vezetésével, koordinálásával megvalósuló nagymintás nemzetközi összehasonlító felmérés, melyben a résztvevő országok 16 és 65 év közötti felnőtt lakosságának a mindennapi életben és a munkavégzés során használt alapkompetenciáit méri. A felmérés hazai megvalósítása a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH) vezetésével a Pénzügyminisztérium és a Központi Statisztikai Hivatal közreműködésével konzorciumi keretek között zajlott, az ITM szakmai-szakpolitikai támogatásával. Az NSZFH felkérésére az eredmények mélyebb megértése és hazai kontextusba helyezése céljából a T-Tudok elkészítette a magyar eredményeket részletesebben bemutató hazai jelentést. Az átfogó jelentés alapjául a nemzetközi eredmények mellett két hazai, probléma-specifikus elemzés szolgált. Az egyik az oktatás, a másik a munkaerőpiac szemszögéből vizsgálta az eredményeket. Előbbit Varga Júlia, a Közgazdaságtudomány Intézet tudományos tanácsadója, a másikat, a Budapest Intézet munkatársai készítették.
A felülemelkedő (reziliens) tanulók teljesítményét befolyásoló tényezők az Országos Kompetenciamérés adatai alapján (2015)

A kutatási feladat célja annak feltárása és átfogó elemzése volt, hogy milyen összefüggések találhatók a felülemelkedő tanulói teljesítmény és a tanuló háttere illetve az iskola néhány jellemzője között.Tanulmányunk tanulsága, hogy a pedagógus és az iskola nagyon is számít.


A kutatás megrendelője: Oktatási Hivatal
A kutatás ideje: 2015. július-szeptember
PISA adatok használata és értelmezése a módszertani kritikák tükrében (2015)

Megjelent az Educatio oktatáskutatási folyóiratának 2015. évi nyári száma, amely a PISA nemzetközi tanulói teljesítménymérésekkel foglalkozik. A kötetben megtalálható Lannert Judit tanumánya is, amely rövidített változata egy hosszabb verziónak, ami itt olvasható.
A tanulói teljesítményt befolyásoló motívumok és tanulási stratégiák nemzetközi rendszerszintű mérésekben (2014)
  1035 Budapest, Vihar utca 18. telefon: +36 20 263 3107, info@t-tudok.hu