Pedagógusok

Kutatás az emberierőforrás-szűkösségekről a magyar közoktatásban 2021

Az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete megbízásából a T-TUDOK felmérte a magyar közoktatás pedagógusellátottságát. A 2021. első felében zajló kutatás keretében sor került a nemzetközi és hazai szakirodalom elemzésére, az elérhető nemzetközi és hazai adatbázisok (TALIS, PIAAC KIRstat, bértarifa-felvétel, országos kompetenciamérés, DPR) másodelemzésére. Ezen felül a pedagógushallgatók, pedagógusok és intézményvezetők körében online kérdőíves vizsgálatot, valamint a pedagógusok, vezetők és egyéb szakértők körében interjúkra, fókuszcsoportos beszélgetéseket folytattunk. Habár a kutatás elsődleges célja a közoktatás terén a magyarországi pedagógusellátottság témájának körbejárása volt, de a kutatás kitért a magyar köznevelésben dolgozó pedagógusok munkaterhelésére és bérezésére is, hogy felderítsük azokat a tényezőket, amelyek segíthetik a magyar oktatás hatékony munkaerő-felhasználását és hosszú távú eredményességét.
A pedagógusminősítési rendszer kiegészítése, kipróbálása és korrigálása (2014)

Az Oktatási Hivatal „A pedagógusminősítési rendszer kiegészítése, kipróbálása és korrigálása a TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 azonosító számú projektjében az ELTE vezetésével egy konzorcium arra vállalkozott, hogy a leginnovatívabb pedagógusok egy csoportjával finomítsa és tesztelje a pedagógusminősítési eljárás mester és kutató fokozatba léptetésének protokollját. A T-Tudok feladata volt, a konzorcium tagjaként hogy minimum 1200 innovatív pedagógust azonosítson egy bizonyos eljárás során, akik így a projektben részesei lehetnek a pedagógusminősítési eljárás finomítását szolgáló pilotnak. A T-Tudok a projekt keretében elkészítette a kiválasztási kritériumokat tartalmazó elemző tanulmányt, majd e kritériumokon alapuló strukturált online kérdőívet, amihez kitöltési útmutatót is rendelt. Ezután került sor a legalább 10 év tapasztalattal és valamilyen innovatív gyakorlattal rendelkező pedagógusok nagymintás felvételére (mintegy 5000 válaszolóval) és a mintából, többváltozós elemzés alapján 1700 innovatív tanár meghatározására.

A kutatási zárójelentést itt olvashatják.
Pedagógus 2010 kutatás

A pedagógusok munka- és munkaidőterhelés vizsgálata

Az adatgyűjtés 2010 márciusában történt. Összesen 3353 pedagógus vett részt a kutatásban, így az elemzések 148 iskolában 2783 tanító és tanár, valamint 100 óvodában 570 óvodapedagógus kéthetes időmérleg-naplózásának adataira támaszkodnak.Ez a reprezentatív felmérés lehetővé teszi a pedagógusok munkaidejének, valamint sokoldalú feladatainak és teljesítményüknek átfogó vizsgálatát. A kutatás a pedagógusok munkaterhelésének mélyebb struktúráját a korábbi felvételekhez képest részletesebben tárja fel és korábbi kutatásokban nem feltárt szegmensekre, például a pedagógusok osztálytermi órákon kívüli, munkakörrel kapcsolatos tevékenységeinek tartalmi elemeire, a tantermi és nem tantermi órák felosztásának szerkezetére, az intézményen kívüli, de a pedagógiai munkával kapcsolatos szaktevékenységek struktúrájára stb. is fókuszál.A Tárki-Tudok a kutatást az OKM és a PDSZ megbízásából végezte.A kutatással kapcsolatos szakmai anyagok a tovább gombra, a kutatás kérdőíve itt érhető el.
Pedagógusok munka- és munkaidő-terhelése (2008)

A Tárki-Tudok Zrt. az Oktatási és Kulturális Minisztérium megbízásából 2008 őszén munkaterhelési vizsgálatot végzett az általános- és középiskolai tanárok körében.
  1035 Budapest, Vihar utca 18. telefon: +36 20 263 3107, info@t-tudok.hu