Monitoring - értékelés

A Dél-Dunántúli Operatív Program 2007-2008. évi eredményeinek elemzése

A Dél-Dunántúli Operatív Program keretében integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik létrejöttét vizsgáltuk. A kutatási kérdés az volt, hogy a nyertes iskolák mennyire fedik le azt a kört, amelyre a pályázat céljai vonatkoznak, maga a fejlesztés folyamata megfelelően zajlik-e, milyen értékek és problémák merülnek fel a megvalósítás során, mennyire segíti ez a folyamat a dél-dunántúli fejlesztési stratégia általánosabb céljait. A kutatás során egyaránt alkalmaztunk kvantitatív és kvalitatív módszereket, statisztikai adatok másodelemzésétől on-line adatfelvételen át interjúk készítéséig.

vissza  


  1035 Budapest, Vihar utca 18. telefon: +36 20 263 3107, info@t-tudok.hu