Az én könyvtáram program értékelése (2018)

A monitorfeladat részét képezte a 90 mintaprogramból szakértők által kiválasztott 10 program mélységi vizsgálata is, amely három elemből állt. Egyrészt a monitorozást végző szakemberek egy strukturált megfigyelési eszköz segítségével nyomon követték a foglalkozásokat és dokumentálták azokat. A foglalkozások után lehetőség szerintvisszajelzést is adtak a kipróbáló könyvtáros számára. A legutolsó foglalkozás végén pedig fókuszcsoportos beszélgetést folytattak a kipróbálóval, a fejlesztővel, az érintett pedagógusokkal és egyéb szakértőkkel. Így a monitorjelentések minden esetben a megfigyelések tapasztalatai és a fókuszcsoportos beszélgetések elemzése alapján születtek meg. A monitorozás kvalitatív módszereit kiegészítette egy kérdőíves felmérés is, a kipróbáláson résztvevő tanulók az első foglalkozás legelején és az utolsó foglalkozás legvégén kitöltöttek egy bemeneti és egy kimeneti kérdőívet1. A kérdőíves vizsgálatban összesen 162 tanuló vett részt, összesen 82 tanuló töltötte ki mindkét kérdőívet.

Az értékelés tapasztalatainak összefoglalását itt olvashatják.

vissza  


  1035 Budapest, Vihar utca 18. telefon: +36 20 263 3107, info@t-tudok.hu