Digitális Pedagógus konferencia 2014

Az információs társadalomban, a digitális generációk tanítóiként és nevelőiként számtalan olyan kérdéssel és megoldandó feladattal találkozunk, amelyeknek nagy része az infokommunikációs eszközök és web2.0-s szolgáltatások használatának módszertani és technikai különbségeire vezethető vissza. Az IKT használata befolyásolja az olvasási, kommunikációs, információfeldolgozási, tanulási szokásainkat; átalakítja mindennapjainkat.

A pedagógus szerepét az információs társadalomban újra kell értelmeznünk: a korábbi szerepfelfogások és elvárások mellett megjelennek újak, amelyekkel azelőtt nem szembesülhettünk. A tanár többé nem jelenhet meg az osztályban a tudás és az információk egyedüli és kizárólagos forrásaként, és nem csupán az iskola falain belül tanulhatnak a diákok.

A 2014. április 26-n az ELTE PPK-n megrendezett konferencia plenáris előadásainak a sorát Lannert Judit: PISA-sokk a digitális írástudás terén is című prezentációja nyitotta. A przentáció elérhető itt: http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/33990302

A konferencia keretében került sor a Miért nem értjük egymást? Szülők és pedagógusok online és offline című szekcióra. A szekció bevezető előadása a Kölöknet – OFOE – T-Tudok 2013-as szülő-pedagógus kommunikációját feltérképező empirikus kutatás eredményeit ismertette a szekció résztvevőivel.

A szekció bevezető előadása elérhető itt:

A konferencia teljes anyagát lásd: http://digitalispedagogus.hu/ 

vissza  


  1035 Budapest, Vihar utca 18. telefon: +36 20 263 3107, info@t-tudok.hu