Szakirodalmi ajánló

Az oktatáskormányzás jövője

A Tea kiadónál 2023. októberében megjelent Radó Péter Az oktatáskormányzás jövője című könyve.
A karanténoktatás tapasztalatai 2020 tavaszán

2020 tavaszán egy internetbiztonságra koncentráló kutatás keretén belül mód volt arra is, hogy szülői és tanulói fókuszcsoportos beszélgetéseken a hirtelen kitört járvány és az iskolabezárások és digitális oktatás gyakorlati megvalósulását is megvizsgálják a kutatók. Németh Szlvia és Rajnai Richárd tanulmánya e kvalitatív vizsgálat tapasztalatait foglalja össze és szűri le belőle a tanulságokat.
Tehetségfejlesztés

Gyarmathy Éva népszerű pszichológus osztja meg velünk ebben a könyvben a tehetségfejlesztésről avantgard, de nagyon hasznos tanácsait. A könyv a Tea könyvkiadó gondozásában jelent meg, online megrendelhető.
Láthatatlan Magyarország

Ritók Nóra méltán népszerű blogbejegyzéseiből készült egy remek könyv, ami bemutatja a láthatatlan Magyarországot, ahol Nóra él és dolgozik. A könyv a Tea könyvkiadó gondozásában jelent meg és online is megrendelhető.
Az én könyvtáram

Az én könyvtáram program keretében készült műhelytanulmányok, módszertani útmutatók és kutatások érhetők el itt és itt.
Társadalmi riport 2020

Az OECD PIAAC (felnőtt kompetencia vizsgálat) eredményeit foglalja össze Lannert Judit és Holb Éva "Jó pap holtig tanul" tanulmánya.
Társadalmi riport 2018

Nagy port kavart fel Lannert Judit "Nem gyerneknek való vidék" című tanulmánya, ami a 2018. évi Társadalmi riportban jelent meg. A 444 nemes egyszerűséggel a legmegrázóbb írásnak titulálta recenziójában.
Fejleszthető-e a tanulók kreativitása a mai magyar iskolában?

A pécsi kreatív partnerség matematika pilot programjának bemutatása

Megjelent 2018 júniusában a pécsi Kreatív Partnerség matematika pilot programjának és beválásának ismertetése egy gyönyörű könyvben. A kötet különlegessége, hogy a programban az osztályteremben a pedagógusokkal együttműködő művészeket és műveiket is meg lehet ismerni. Ajánljuk mindenkinek szeretettel!
PISA adatok használata és értelmezése a módszertani kritikák tükrében (2015)

Az Educatio oktatáskutatási folyóiratának 2015. évi nyári száma a PISA nemzetközi tanulói teljesítménymérésekkel foglalkozik. A kötetben megtalálható Lannert Judit tanumánya is, amely rövidített változata egy hosszabb verziónak, ami itt olvasható.
A közoktatás indikátorrendszere (2015)

Az MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézetének kutatói által készített kötet átfogó képet nyújt a hazai közoktatási rendszer eredményességéről, az azt alakító belső folyamatokról, és külső környezeti változásokról. A kötetben szereplő indikátorok felölelik az egész közoktatási rendszert, az óvodai, általános iskolai ellátástól kezdve a középiskolai és a nappali rendszerű középfokú szakképzésig.
Hatások és különbségek

Mi alakítja a diákok teljesítményét a matematika vagy a szövegértés terén? Az Oktatási Hivatal által kiadott kötet az iskolák, az osztályok és a tanulók szintjén is vizsgálja a kérdést, mely számos tanulsággal szolgál a hazai oktatási rendszer számára. A szerzők az eredmények bemutatása mellett javaslatokat is kidolgoztak az oktatáspolitikusok és pedagógusok számára.
Számít a pedagógus és az iskola!

Az Oktatási Hivatal által online kiadott tanulmány fókuszában az áll, hogy hosszú távon hogyan hat a tanári értékelés a tanulók teszteredményeire, és a pedagógusi értékelés szignifikánsan eltér-e a reziliens tanulók körében. Az elemzés az Országos kompetenciamérés ugyanazon populáció több mérési évből származó összekapcsolt adatbázisán készült (2009, 2011, 2013) adatait (a 2013-ban 10. évfolyamosok adatait a 2011-es 8. évfolyamos, és 2009-es 6. évfolyamos adataikkal). A tanulmány bemutatja, hogy a pedagógus és az iskola erőteljesen befolyásolja a tanulók iskolai eredményességét. Minél inkább következetes, kritérium orientált és előítéletmentes az értékelés, annál inkább megnő az esélye annak, hogy a hátrányosabb helyzetű tanulók is motivált és jól tanuló diákok legyenek, vagyis reziliensek.
Fehér könyv a közoktatásról

A Bajnai Gordon által alapított Haza és Haladás Közpolitikai Alapítvány szakmai műhelyében- a Magyar Pedagógiai Társaság közreműködésével- elkészült a magyar oktatásügy Fehér Könyve. A dokumentum az érintettek és hozzáértők bevonásával készült, melyet 2013. május 6-án mutattak be egy konferencia keretében, melyet fél éves szakmai előkészítő munka előzött meg. 
Országos előrejelzés a fiatal népesség várható iskolai végzettségére vonatkozóan 2020-ig

Hermann Zoltán és Varga Júlia a szülők és a fiatalok iskolázással kapcsolatos magatartása és az oktatási
trendek és oktatáspolitikai változások figyelembevételével kidolgozott egy modellszámítási eljárást (ISMIK),
amelynek alapján megbecsülhető 2020-ig a különböző szintű iskolai végzettségű felnőtt népesség létszáma. - Kádárné Fülöp Judit összefoglalója
How the world’s most improved school systems keep getting better

A második McKinsey Jelentés.
How the world?s most improved school systems keep getting better

második McKinsey jelentés
ZÖLD KÖNYV

A magyar közoktatás megújításáért 2008

Megjelent az Oktatás és Gyermekesély Kerekasztal munkáját összegzőZÖLD KÖNYVA magyar közoktatás megújításáért 2008című kiadvány.
A McKinsey cég jelentése arról, hogy mi áll a világ legsikeresebb iskolai rendszerei teljesítményének hátterében

2007. szeptemberében a McKinsey tanácsadó cég összegző jelentést adott ki arról, hogy mi áll a világ legsikeresebb iskolai rendszerei teljesítményének hátterében? Az adatokat elemezve arra jutottak, hogy önmagában az oktatásra fordított összegek nagysága ezt nem magyarázza, sőt.
  1035 Budapest, Vihar utca 18. telefon: +36 20 263 3107, info@t-tudok.hu