Biztos Kezdet házak értékelése (2015)

A projekt során az alábbi részfeladatokat látta el a cég:

·         Gyermekek fejlődésének tesztelését lehetővé tevő értékelési eszközrendszer kialakítása

·         Feltáró kvalitatív vizsgálat

·         Online felmérés

·         Meglévő adatok másodelemzése, dokumentumelemzés

A rendelkezésre álló rövid időtáv[1] ugyan korlátokat állított az átfogó értékelés elé, ugyanakkor így is sor került:

1.)    Hat – előzetes szempontok alapján kiválasztott - helyszínen (Katymár, Mélykút, Hernádszentandrás, Baktakék, Baktalórántháza, Nyírmada) kvalitatív vizsgálatra, amelynek keretében minden egyes helyszínen részben strukturált interjút készítettünk a Gyerekház vezetőjével, illetve a ház mentorával, strukturált interjút a Gyerekház két munkatársával, illetve ahol lehetett védőnővel, polgármesterrel és helyi szakemberrel is, valamint kiscsoportos interjúkat folytattunk le a szülőkkel.

2.)    Egy olyan mérőeszköz kidolgozására, amely 22 és 36 hónap közötti gyermekek fejlődési állapotát méri. A kidolgozott mérőeszköz, egy pilot vizsgálat keretében, két településen került kipróbálásra, hét 22 és 28 hónap közötti gyermek bevonásával.

3.)    Egy online lekérdezésre, amelynek keretében 100 Biztos Kezdet Gyermekház vezetőjét kérdeztük a gyermekház működéséről, szakmai munkájáról.

4.)    A dokrendszer adatszolgáltatói felületének vizsgálatára. Ennek keretében egyrészt azt vizsgáltuk, hogy a felület mennyire használható a Gyerekház munkatársainak, a mentorok és a programgazda szemszögéből, másrészt a számunkra átadott két (gyermek és szülői) adatbázis másodelemzésével az adatok kutatási és értékelési célú felhasználhatóságát is vizsgáltuk.

Az értékelés[2] során elkészült produktumok:

-          interjúk és kiscsoportos beszélgetések gépelt anyaga

-          kisgyermekek fejlődését vizsgáló mérőeszköz

-          online adatbázis a BK házak működéséről

-          online adatfelvétel kérdőíve

-          öt tanulmány:

o   Németh Szilvia: A kvalitatív vizsgálat eredményeinek a bemutatása

o   Zágon Mária: A Biztos Kezdet Gyerekházakban látott foglalkozások megfigyelésének tapasztalatai

o   Gyenge Zsuzsanna: Biztos Kezdet-fejlődésmérő megfigyelési lap kidolgozása és kipróbálása 24-36 hónapos gyermekekről

o   Lannert Judit: Biztos Kezdet házak online lekérdezésének gyorsjelentése

o   Kaderják Anita-Vince Dániel: A Biztos Kezdet Gyerekházak dokrendszerének elemzése

 

Az értékelő team tagjai közt pszichológus, fejlesztő pedagógus, szociológus és közgazdász egyaránt képviseltette magát.

A kutatási zárójelentést itt olvashatják.

 


[1]A projekt időtartama 2015 február 1-április 30.

[2]Fontos kihangsúlyozni, hogy sem az időtáv, sem az elérhető adatok minősége nem tette lehetővé egy klasszikus értékelés elvégzését, ahol a program hatását érdemben mérni tudtuk volna. Ehhez a megfelelő időtávon túl kontrollcsoport bevonására is szükség lett volna, amely mind időben, mind pénzben meghaladta volna a projekt lehetőségeit.

vissza  


  1035 Budapest, Vihar utca 18. telefon: +36 20 263 3107, info@t-tudok.hu