Az oktatási ágazat kutatási, fejlesztési és innovációs rendszerének elemzése (2009)

A 2009-es év második felében a Tárki-Tudok az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet megrendelésére átfogó kutatást végzett a magyarországi oktatási rendszert érintő kutatás-fejlesztés-innováció témakörében a TÁMOP 3.1.1 program részeként. A téma aktualitását az Európai Unióban fontos irányelvként mőködő egész életen át tartó tanulás (lifelong learning) az elmúlt évek társadalmi-gazdasági változásai közepette különösen felértékelődő szerepe adta.
A tanulmány kitér az oktatási ágazat alapvető jellemzőire a kutatás, fejlesztés és innováció perspektívájából, majd az ágazat K+F+I rendszerének fogalmi és stratégiai keretét járja körül. Ezután a rendszer szereplőinek felsorolásán túl a humán erőforrás helyzetéről és a nyilvánosságról és fórumairól is szó esik. Külön fejezet foglalkozik az oktatási ágazat K+F+I rendszerének irányításával és finanszírozásával. Az ezt követő részben a rendszer főbb kvalitatív és kvantitatív jellemzőit taglaljuk és az ágazati innovációt konkrét példákon át is illusztráljuk. A tanulmány végén az innováció keletkezését, felismerését és terjedését támogató és akadályozó mechanizmusokat próbáljuk feltárni és javaslatokat is teszünk egy leendő oktatási kutatási, fejlesztési és innovációs stratégia számára. Az elemzés egyaránt támaszkodik a meglévő stratégiai és szabályozási dokumentumokra, és a vonatkozó szakirodalom elemzésére. Felhasználtuk a meglévőadatbázisokat és több mint 40 mélyinterjú valamint egy fókuszcsoportos beszélgetés is készült azokkal a szereplőkkel, akik fontos szerepet játszanak az oktatási ágazat kutatási, fejlesztési, innovációs és tudásmenedzsment rendszerében.
A hazai innovációs rendszerről nemrég készült egy OECD elemzés, és léteznek neveléstudományi munkák, ugyanakkor a magyar oktatási K+F+I rendszerről még nem készült ilyen átfogó jelentés. Jelen kutatásban a hazai helyzetet bemutató tanulmány mellet egy önálló nemzetközi helyzetképet összegző anyag és további esettanulmányok is készültek. A kutatás zárótanulmánya itt a nemzetközi tanulmány pedig itt érhető el. A TÁMOP program teljes anyaga az OFI honlapján olvasható.

vissza  


  1035 Budapest, Vihar utca 18. telefon: +36 20 263 3107, info@t-tudok.hu