A FELSŐOKTATÁSBA VALÓ BEJUTÁST ÉS BENNMARADÁST CÉLZÓ INTÉZKEDÉSEK ÉRTÉKELÉSE KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ MTMI SZAKOKRA 2022

A pályaorientációs projektek MTMI tartalmakat vitt el az iskolákba (és a pedagógusokhoz), továbbá, hogy (ahol ez tervezve volt) a szakköri munka alapjainak megteremtésével biztosították az iskolán belül a pedagógus számára a szakmai munka lehetőségét, a tanulók számára pedig azt az egyedi lehetőséget, hogy tanítási órán kívül is MTMI tevékenységekben vehessenek részt. A projektek – szemléleti és módszertani hiányosságaik ellenére is – nagyon fontos szerepet töltöttek be az MTMI pályaorientációban. A pedagógusok pályaorientációs ismeretei ugyanis hiányosak.

A felsőoktatási lemorzsolódás csökkentésére irányuló projektek - nagyon sokféle támogatott tevékenység révén - a felsőoktatás modernizálását hivatottak segíteni. és hatásuk nem csupán a lemorzsolódás csökkenésében csapódik le. A projektben résztvevők a legfőbb eredménynek a szemléletváltás elősegítését, a módszertani megújulást, a digitális tananyagok elkészítését, a karok közötti együttműködés javulását tekintik.

Ugyanakkor ezek inkább részsikerek, hiszen a program fő célkitűzései nem valósultak meg, nem nőtt a hátrányos helyzetű hallgatók száma és aránya az MTMI szakokon és a lemorzsolódás sem javult a projektekben résztvevő felsőoktatási intézményekben. Az eredmények elmaradásának több oka is van. 

  • Ahhoz, hogy a felsőoktatásban az esélyegyenlőség javuljon, el kell oda juttatni a hátrányos helyzetűeket és a többi esélyegyenlőségi csoportba tartozókat. Az a tény, hogy ebből a csoportból alig szerez valaki érettségit, arra utal, hogy a probléma gyökere máshol van, mint amit a projektek megcéloztak. Részben erre ismert rá a felsőoktatási pályaorientációs projekt, amikor lenyúlt a köznevelés szintjére. A PISA adatok is azt mutatják, hogy a magyar iskolarendszer az egyik legkevésbé esélyteremtő, a családi háttér nálunk határozza meg legerőteljesebben a tanulók iskolai eredményességét.
  • Az erőforrások nagyobb része elsősorban infrastrukturális beruházásokra fordítódott. A marginális csoportokat célzottan megszólítani kívánó programok hatóköre meglehetősen szűk volt, a pályaorientáció során viszonylag kevés iskolát vontak be intenzíven, a lemorzsolódást csökkentő projektek pedig nagyon sok egyéb célt és tevékenységet tartalmaztak.
  • Nem fordult igazán hangsúlyos figyelem a marginális csoportokra. A projektekben a marginális csoportokról célzott adatgyűjtés nemcsak a tervezés során nem történt, hanem a megvalósítás során sem és nem történt pedagógiai szempontú tervezés a marginális csoportok vonatkozásában.

A teljes értékelés itt érhető el.

Az értékelés főbb eredményeit bemutató ppt pedig itt.

vissza  


  1035 Budapest, Vihar utca 18. telefon: +36 20 263 3107, info@t-tudok.hu