Innovatív hálózatok létrehozása nevelési-oktatási programok fejlesztésére (2015)

A kutatás-fejlesztési projekt operatív célja olyan projekttervek kidolgozása volt, amelyek keretében köznevelési intézményben dolgozó Kutatótanárok és Mesterpedagógusok a felsőoktatási intézményekkel, pedagógiai kutató intézményekkel, és a piaci szereplőkkel együttműködve, a köznevelési rendszer különböző szintjein jelentkező fejlesztési igények kielégítésére, a feladatok, problémák megoldására adekvát megoldásokat nyújtó nevelési-oktatási programokat fejleszthetnek. Mivel a kutató-fejlesztő hálózatokban megvalósuló innováció a köznevelési rendszer megújításának egyik fontos pillére, a kutatás-fejlesztés közvetett célcsoportjai a köznevelési intézmények és az intézményekben dolgozó pedagógusok, valamint a köznevelési rendszerben jelen lévő gyerekek, tanulók. A fejlesztés eredményeként létrejövő projekttervek közvetlenül segítik nevelési-oktatási programok fejlesztését, bevezetését, ezért közvetlenül hasznosulnak a köznevelési intézményekben, érintik az intézmények tanárainak munkáját, hatnak a tanulók fejlődésére, javítva a köznevelési rendszer szakmai színvonalát és méltányosságát.

A fentiek értelmében a jelen kutatás-fejlesztés arra tett kísérletet, hogy egy bizonyos problémára – a tanulók matematikai kompetenciájának, tudásának fejlesztése - segítsen több szinten modellszerű projekttervet készíteni helyi szereplők számára. A projektterv olyan elemekből épül fel, amelyek biztosítják, hogy a pályázó a helyi problémára a helyi kontextus függvényében tudjon érvényes választ adni úgy, hogy egyszerre lehet kreatív, ami a helyi megoldást illeti és standard és minőségi, ami a projekt során az eredményes kimenethez szükséges procedúrákat (pl. mérés) illeti.  A projektminták tervezéséhez modellként már létező és eredményes hazai fejlesztések szolgáltak.

A nemzetközi oktatásrfejlesztési programok tanulságairól itt olvashatnak. A négy mintamodell leírását itt találhatják. Külön poszterek is készültek a Lépésről-lépésre. Sakkpalota, KIP és Kreatív Partnerség programokról.

vissza  


  1035 Budapest, Vihar utca 18. telefon: +36 20 263 3107, info@t-tudok.hu