Diszkrimináció a közigazgatásban (2012/13)

A kutatás fókuszában álló lakossági csoportok véleményének és tapasztalatainak feltérképezése kvantitatív és kvalitatív módszerek együttes használatával történt. Adatgyűjtésünket az elmúlt öt évben jelzett közigazgatási diszkriminatív esetek, esetleírások dokumentumelemzésével egészítettük ki. A védett tulajdonságokkal rendelkező csoportokat érintő problémákat heterogén lakossági fókuszcsoportos beszélgetéseken illetve egyéni életútinterjúk segítségével tártuk fel. Az önkormányzati kutatás során helyi önkormányzati strukturált megfigyelésekkel, strukturált ügyintézői interjúkkal, illetve ügyfelekkel készült gyorsinterjúk segítségével gyűjtöttünk adatokat, valamint a települések esélyegyenlőségi dokumentumait elemeztük.

A két kutatási altéma egymást kiegészítő tartalommal bírt: míg az első a felhasználói oldal tapasztalatainak, attitűdjeinek és az egyes helyi intézkedéseknek az egyéni életre kifejtett hatását volt hivatott összegyűjteni és elemezni, addig a második téma a helyi önkormányzatok működési és döntési mechanizmusait, s azok helyi és tágabb értelemben vett társadalmi hatását vette górcső alá. Az előadás tárgya, a kutatás fő eredményeinek a bemutatása.

 Lakossági kutatási eredmények

Védett tulajdonságú csoportok hozzáférésének akadályai a közigazgatási döntéshozatalban

A lakossági fókuszcsoportos beszélgetések és interjúk kvalitatív elemzése

A diszkriminatív esetek dokumentumelemzése

Kutatási jelentés 1. – A ColoRom Közhasznú Egyesület és a T-Tudok Tudásmenedzsment és Oktatáskutató Zrt. tanulmánya

Kutatási jelentés 2. – Az Ipsos Zrt. tanulmánya

Önkormányzati kutatási eredmények

A közigazgatás és jogalkotás kirekesztő mechanizmusainak feltárása önkormányzati szinten

 
 
 

vissza  


  1035 Budapest, Vihar utca 18. telefon: +36 20 263 3107, info@t-tudok.hu